2009, ജൂൺ 15, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഗോട്ടി കളി

നാട്ടിലെ മുടിഞ്ഞ ചൂടു കാരണം ഉണ് കഴിക്കാന്‍ പുറത്തിറങ്ങാന്‍ തോന്നത്‌ കൊണ്ടു ഓഫീസില്‍തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോളാണ് നാട്ടിലെ പഴയ കളികളെ പറ്റി ഓര്‍ത്തത്‌ ..

പല കളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങിലും
ഗോട്ടി കളി കളികളിലെ എല്ലാം രാജാവായിരുന്നു ..

ഗോട്ടി കളിയെ പറ്റി പറയുമ്പോ, ഇതിലെ പല വിഭാഗങ്ങളെ പറ്റിയും പറയേണ്ടി വരും ...

സെയ്ബി കളി, ഉണ്ടി കളി, കുഴി കളി, പിന്നെ സാധാ ഗോട്ടി കളി ( കളിക്ക് വേറെ പേരില്ല )..
ഇങ്ങനെ പല കളികള്‍ ഉണ്ടെങ്ങിലും, രാജാ സെയ്ബി കളി തന്നെ ..(നദികളില്‍ രാജാതി ജമുനപോലെ )
ഇനി കളി നിയമം , കളി സ്ഥലം (പിച്ച്‌ എന്ന് ആംഗലേയത്തില്‍ ), പ്ലയെഴ്സ്‌ ഇതിനെ പറ്റി പറയാം ..

കളി സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോ പല സ്ഥലങ്ങളും കളി ഉണ്ടെങ്ങിലും ഫേമസ് പ്ലേസ് പ്ലാക്കിലെ(ഒരുവീട്ടു പേരാണിത് ) പടി തന്നെ ...
ക്രിക്കറ്റിനു ലോഡ്സ് പോലെ എന്ന് പുതു മൊഴി ...
ഇനി പിച്ചിനെ പറ്റി പറയാം ... കളി സ്ഥാലം മൊത്തം അടിയില്‍ പറയുമ്പോ
നീളത്തില്‍ ഒരു 6 അടിമാക്സിമം, വീതി 2 അടി അധികാവും ...
അതില്‍ കളിയ്ക്കാന്‍ ഉള്ള പെട്ടി വരയ്ക്കാന്‍ വേണ്ടത് പ്ലാക്കിലെ പു
ളി ചോട്ടിലെ ഒരു തിണ്ണ ചേര്‍ന്നസ്ഥലം .....അവടെ മൂന്നു ഭാഗം വരകൊണ്ട് അടച്ച ഒരു പെട്ടി, ഒരു ഭാഗം തിണ്ണ ...... പെട്ടിയുടെഅടിഭാഗത്ത്(റൈറ്റ് സൈഡ് ) മൂലയില്‍ ഒരു ചെറിയ കുഴിയും ........

പെട്ടി വലിപ്പം വേലു ആശാരിടെ കണക്കിലനെങ്ങി,
ഒരു ഒന്നര അടി വീതിം ഒന്നേ മുക്കാല്‍ നീളും വരും മുതാരെ...

ഒരേ സമയം രണ്ടു പേര്‍ക്കാണ് കളിയ്ക്കാന്‍ പറ്റൂ .. മൂന്ന് ഗോട്ടി ആണ് ഇതിലെ പ്രധാന ആയുധം ..

ഇനി പ്രധാന കളിക്കാരെ പറ്റി ....മകേട്ട
ന്‍ , സുന്ദരെട്ടന്‍ , കട്ട, അപ്പോട്ടന്‍ ‍, ഗോപാല്‍ജി,വിജയേട്ടന്‍ ‍, പൊന്നന്‍ ‍,സന്തോഷ്‌,ഷൈന്‍ .............ഇവരോകെ ആണ് മേട്ടകള്‍ ഞാന്‍ മിക്കവാറും ഗലെരീല്‍ഇരിപ്പാണ് ...എന്നെ പോലെ വേറെ പലരും ...വെറുതെ കളിച്ച് ജയിക്കാതെ സമയം കളയണ്ടല്ലോ....

ഈവെനിംഗ് മാച്ച് ആണ് മിക്കവാറും നടക്കാറ് ,

വെറും കളി അല്ല പൈസക്കാണ് കളി ഒരു കളിയിലെ കെട്ട് 50 പൈസ ആകും മിക്കവാറും , ഇനി ഒരാള്‍പെട്ടിക്ക് നേരെ ഒരു 4 അടി മാറി നിന്ന്‍ രണ്ട് ഗോട്ടി പെട്ടീലക്ക്‌ ഇടും, ഒരു ഗോട്ടി കയ്യി പിടിക്കുംഅതാണ്
വക്കന്‍ .. ഇനി എതിര്‍ കളിക്കാരന്‍ പറയുന്ന ഗോട്ടിയെ വക്കന്‍ കൊണ്ട് ഒത്തി കൊള്ളിച്ചാല്‍പൈസ കിട്ടും..... കൊണ്ടില്ലെങ്ങി എതിര്‍ കളിക്കാരന്‍ ഗോട്ടി എടുത്ത് കൊണ്ടോയി പെട്ടീലിക്ക്ഇടും..
ഇങ്ങനെ പെട്ടിലിക്ക് ഗോട്ടി ഇടുമ്പോ ഗോട്ടി വല്ലതും പെട്ടിടെ പുറത്ത്‌ വീണു ഉരുണ്ടാണ് പെട്ടിക്കുള്ളില്‍വരനെങ്ങില്‍ അതിനെ
5o വണ്ണ്ത് എന്നാണ് പറയുക ... അങ്ങനെ വന്നാ കളിക്കനോന്റെ പൈസഅപ്പൊ പോയി കിട്ടും .....

ഇനി ഗോട്ടി അടിക്കണ നേരത്ത്
വണ്ണ്ത് അയാ അപ്പളും പൈസ പോകും ....(പെട്ടിടെ പോരത് ഗോട്ടിഒതരുത് )

അപ്പൊ അടിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ഗോട്ടി അടിക്കാന്‍ പറയണം,, ഉന്നം വച്ച ഗോട്ടി പറഞ്ഞ ഒറ്റ മേട്ടതിനുപൈസ പോയികിട്ടും ....ഉന്നം പെട്ടിയിലെ മുകളിലെ ഗോട്ടിക്കനെങ്ങില്‍ താഴെ ഉള്ളതിനെ അടിക്കാന്‍പറയണം .....മോളില്‍ ഉള്ളതിനെ
ഓട്ടന്‍ ന്നും താഴെ ള്ളതിനെ പിറ്റ് ന്നും ആണ് പറയുക.....

ഇങ്ങനെ പോകും കളി...... പെട്ടിലിക്ക് ഗോട്ടി ഇട്ട് ഒരെണ്ണം ഉരുണ്ട് പുറത്തു വന്നാ വരയില്‍ ഗോട്ടി വച്ച്മറ്റേ ഗോട്ടിടെ അടുത്തേക്ക്‌ കൂട്ടി അടിക്കും പതുക്കെ നെകില്
കൂട്യാ ചെലപ്പോ മുട്ടാവും...മുട്ടയാല്‍ മറ്റേകളിക്കാരന്‍ രണ്ട് തെറി പറഞ്ഞു എതിര്‍ കളിക്കാരന്‍ പറയുന്ന ഗോട്ടി വലിക്കണം. വലിക്കുംബോ മറുഗോട്ടി ഇളകരുത്....ഇളകിയാല്‍ പൈസ 50 പോയി കിട്ടും.....

ഇനി കൂട്ടുമ്പോ രണ്ട് വെരല്‍ അകലത്തില്‍ ഗോട്ടി വന്നാ അതിനെ സെയ്ബി ന്നു പറയും അങ്ങനെവന്നാ ഇഷ്ട്ടം ള്ള ഗോട്ടി അലക്കാം...... അങ്ങനെ ആണ് കളിക്ക് സെബി കളി എന്ന് പേരുവന്നതെന്ന് പുരാണം ....... ref :-ഭാര്‍ഗവ ചരിതം നാലാം ഗണ്ഡം.....

കളി കാണുന്ന നമ്മുക്കും ഒരു രസം വേണ്ടേ അതിന് നമ്മള്‍ ബെറ്റ് കെട്ടും അതും മിക്കവാറും 50 പൈസക്കാവും ..അങ്ങനിം പൈസ കളയാം ന്നു ചുരുക്കം ....

പൈസക്ക്‌ കളിക്കുന്നതോണ്ട് ജീപിന്റെ ഒച്ച കേട്ട കളി നിര്‍ത്തും പോലീസ് അനെങ്ങിലോ ???

അങ്ങനെ വ്യ്ന്നേരം ഒരു 6 മുതല്‍ കണ്ണ് കാണാതെ അവണ വരെ കളി തൊടരും ..കളി മൂത്ത ദൂസം
മെഴുകുതിരി പ്രയോഗും നടത്തും .....

ചെല ദൂസം ചെലൊരു 10 ഉറുപ്പ്യ ലാഭം അടിക്കും.....

അപ്പൊ ഞാന്‍ കണക്കു കൂട്ടും മാസം 300 ...ന്റെ മ്മേ എന്തിനാ പണിക്ക്‌ പോണത്‌ ...നിക്ക് ങ്ങനെകളിയ്ക്കാന്‍ പറ്റ്യ നന്നയെര്‍ന്നു ....... പക്ഷെ അച്ഛന്‍ അറിയാതെ ബെറ്റ് കെട്ടി പൈസ കളയാനാഎന്റെ യോഗം .... ബെറ്റ് കെട്ടീത്‌ അച്ഛന്‍ അറിഞ്ഞാ ബാക്കി ഞാന്‍ ആലോചിക്കാറില്ല .....ഇങ്ങനെ ഉള്ള പല കളികളും നമ്മുടെ നാട്ടിന്നു ഓടി പോയി........എനിക്ക് ഉണ് കഴിക്കാനുംപോകാറായി .....സൊ ഇപ്പൊ നിര്‍ത്തുന്നു......
ഇനി വേറെ ചില കളി വിശേഷം ആയി പിന്നെ വരം.....

(സെബി കളി തുടങ്ങാന്‍ ആര്‍ക്കെങ്ങിലും തോന്നുന്നുന്ടെങ്ങി അറിയിക്കുക ഒരു കുത്ത് കളിയ്ക്കാന്‍ഞാനും കൂടാം, ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആയി കളി തുടങ്ങിയാലോ എന്ന ഒരു ആലോചന ഇപ്പൊ ഇല്ലാതില്ല)

നിയമങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതല്‍ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളവര്‍ സംശയം ചോദിച്ചാല്‍ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ................

7 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

കുമാരന്‍ | kumaran പറഞ്ഞു...

നാടന്‍ കളികളുടെ ഉസ്താദ് ആണല്ലോ. നല്ല പോസ്റ്റ്.

Raphel പറഞ്ഞു...

മോനെ പ്രദീപേ നിനക്കവിടെ ശരിക്കും എന്താ പണി ?? എന്തായാലും കലക്കുന്നുണ്ട് ട്ടോ...

Sureshkumar Punjhayil പറഞ്ഞു...

Adipoli... Pandathe vedana thanne ithuvare marannittilla...... Ashamsakal....!!!

junaith പറഞ്ഞു...

പൊള്ളുന്ന ചൂടില്‍ ഇതൊക്കെയുള്ളൂ ഒരു തണുപ്പ്‌...

പ്രദീപൻസ് പറഞ്ഞു...
രചയിതാവ് ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.
ശ്രീ പറഞ്ഞു...

ഇത്തരം നാടന്‍ കളികള്‍ ഒക്കെ ഇന്നത്തെകുട്ടികള്‍ക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ആവോ?

പൈസയ്ക്കല്ലാതെ പണ്ട് ഞങ്ങളും കളിച്ചിരുന്നു...

sujith പറഞ്ഞു...

Daaa Oru main karyam nee marannuuuuuu.... gotti kalikkumbol athu vaari oddunnath pathivaaa...athine patti onnum kandilla...