2009, മാർച്ച് 11, ബുധനാഴ്‌ച

ആന

ആനകള്‍ ഉത്സവത്തിനു ഒഴിച്ചുകൂടാന്‍ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവം ആണ് എന്ന കാര്യത്തില്‍ ചിലര്‍ക്ക് എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ട് .

എന്നാല്‍ എനിക്ക് കാര്യത്തില്‍ അഭിപ്രായം അവരോട് വിയോജിപ്പാണ് . കാരണം ഉത്സവത്തിനു ആന ഇല്ലാതായാല്‍ ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞി പോലാകും അത് .

എന്നാല്‍ ആനകളേ വലിയ തോതില്‍ ഉപദ്രവിക്കുന്നു എണ്ണ കാര്യത്തില്‍ തര്‍ക്കം ഇല്ല .


എന്താ നിങ്ങള്‍ പറയുന്നത് .................................

അറിയാന്‍ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ........

2009, മാർച്ച് 10, ചൊവ്വാഴ്ച

election

വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ഷന് സമയം ആയി

ജനങ്ങള്‍ക്ക് എന്താ ഇതില്‍ പങ്ങുല്ലത്

ഞാന്‍ കുറെ ആലോചിച്ചു അവസാനം ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു സംഭവം ആണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലായി.